Способи зворотнього зв'язку

Ви можете зв'язатися з нами через форму або ЗВ'ЯЗАТИСЯ ПРОСТО - внизу сторінки, клікнувши на іконку зручного для Вас способу. ⇓

compare_arrows0

Адвокат по страховим спорах

Адвокат по страховим спорах

Вирішення спорів зі страховими компаніями для фізичних осіб

Суперечка зі страховою компанією майже завжди застає Вас зненацька. Кожен з нас вважає, що оплативши послугу, яка теоретично може і не знадобиться, він захищений.

Але дуже часто це не так.

Страхування сьогодні в нашій країні вже не є дивиною – ми стремямся застрахувати власне майно, життя і безпеку. Альо, на жаль, багато стикаються з ситуаціями, коли страховики недобросовісно ставляться до своїх зобов'язань і не відшкодовують кошти при ДТП чи в інших страхових випадках. За таких обставин надійним помічником у відстоюванні Ваших прав може стати досвідчений адвокат по страхових спорах, який допоможе отримати належні Вам виплати.

При вирішенні страхових спорів Вам може знадобитися висококваліфікована юридична допомога. Таку допомогу Вам готова надати Юридична фірма AGTL. Наші фахівці допоможуть Вам врегулювати виниклі страхові спори і добитися виплати страхового відшкодування.


Наші послуги:

 • Консультування з питань страхування;
 • Досудове врегулювання спору зі страховими компаніями (підготовка претензії, проведення переговорів);
 • Представлення інтересів в суді;
 • Підготовка позовної заяви та інших процесуальних документів без представлення інтересів в суді;
 • Виконавче провадження.


Чому Ви повинні вибрати нашу команду?

Наші юристи мають значний досвід роботи зі страховими компаніями, в тому числі досвід роботи у страхових компаніях.

Ми надаємо професійні послуги, в тому числі і страховим компаніям - значить, ми знаємо, як з ними працювати.

Ми можемо допомогти вирішити питання в досудовому порядку (переговори, медіація), так і захистити Ваші права в суді!

Якщо ми беремося за Вашу справу, отже, є реальні шанси його виграти!


Предмет договору страхування

Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані:

 • з життям, здоров ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);
 • з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);
 • з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).


Добровільне страхування

Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.

Добровільне страхування у конкретного страховика не може бути обов'язковою передумовою при реалізації інших правовідносин.


Види добровільного страхування :

 • страхування життя;
 • страхування від нещасних випадків;
 • медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
 • страхування здоров'я на випадок хвороби;
 • страхування залізничного транспорту;
 • страхування наземного транспорту (крім залізничного);
 • страхування повітряного транспорту;
 • страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);
 • страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
 • страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
 • страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 - 9 цієї статті);
 • страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 • страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 • страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 • страхування відповідальності перед третіми особами
 • страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
 • страхування інвестицій;
 • страхування фінансових ризиків;
 • страхування судових витрат;
 • страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій;
 • страхування медичних витрат;
 • страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання ними волонтерської допомоги;
 • інші види добровільного страхування.


Види обов'язкового страхування

 • особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, які фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків;
 • особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, які фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
 • страхування спортсменів вищих категорій;
 • страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;
 • особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
 • авіаційне страхування цивільної авіації;
 • страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, поштою, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;
 • страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
 • страхування засобів водного транспорту;
 • страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності; (виключено)
 • страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту;
 • страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, які фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади;
 • страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні фрази об'єкти та фрази об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно епідеміологічного характеру;
 • страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;
 • страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції";
 • страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора, ліквідатора фінансової установи та працівників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку;
 • страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ";
 • страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, які фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаність язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб;
 • страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів;
 • страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері космічної діяльності;
 • страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;
 • страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;
 • страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;
 • страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;
 • страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам;
 • страхування тварин (крім тих, що використовуються у цілях сільськогосподарського виробництва) на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України;
 • страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну;
 • страхування відповідальності морського судновласника;
 • страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб;
 • страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам;
 • страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;
 • страхування майна, переданого у концесію;
 • страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;
 • страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт.
 • страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.
 • страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса
 • страхування ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності та / або банкрутства оператора державних лотерей