Способи зворотнього зв'язку

Ви можете зв'язатися з нами через форму або ЗВ'ЯЗАТИСЯ ПРОСТО - внизу сторінки, клікнувши на іконку зручного для Вас способу. ⇓

compare_arrows0

Комерційна практика

Refine Search

Комерційна практика


Комерційна практика — один з основних напрямів діяльності та одна з ключових практик Юридичної фірми AGTL. Наші юристи мають багатий досвід проведення комплексного юридичного аудиту компаній (Due Diligence), практичного вирішення різних питань, що виникають в ході господарської діяльності компаній різних сфер діяльності (від виробництва до інтернет-технологій), супроводу інвестиційних проектів і структурування угод з активами.


Наші переваги

Договори, які захищають бізнес-інтереси клієнтів, що знижують ризики фінансових втрат;
мінімізація комерційних ризиків придбання активів або бізнесу після проведення правового аналізу;
розробка договірних схем, шаблони типових договорів.

Наші послуги

Розробка та експертиза комерційних договорів, у тому числі агентських договорів комісії, дистриб'юторських угод

Оптимізація системи обліку та укладення договорів

договірний Due Diligence – правова експертиза укладених компанією договорів на предмет виявлення проблемних точок, невигідних або невідповідних законом умов;
розробка типових договорів, що використовуються в фінансово-господарської діяльності компанії;
розробка внутрішніх документів компанії (локальних актів), що визначають порядок погодження, укладення та обліку договорів;
розробка внутрішніх документів компанії (локальних актів), що закріплюють систему моніторингу виникнення і виконання кредиторської і дебіторської заборгованості;
розробка типових форм документів внутрішнього документообігу, що використовуються для організації досудової роботи та судового стягнення дебіторської заборгованості.

Due Diligence

дослідження і аналіз всієї діяльності компанії з моменту створення;
дослідження та аналіз прав компанії на нерухоме майно, в тому числі і земельні ділянки;
дослідження та аналіз прав компанії на істотне рухоме майно;
дослідження і аналіз зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) компанії;
дослідження і аналіз договірної роботи;
дослідження і аналіз кадрової роботи (трудові правовідносини);
дослідження та аналіз наявності у компанії права займатися певним видом діяльності;
дослідження і аналіз вимог, пред'явлених до компанії третіми особами;
аналіз кредиторської заборгованості на предмет виявлення ризику звернення кредиторів компанії в суд із заявою про визнання неспроможним (банкрутом);
аналіз дебіторської заборгованості на предмет виявлення простроченої заборгованості, заборгованості неможливою до стягнення (дебіторів, які перебувають у процедурах банкрутства, ліквідації тощо);
розробка рекомендацій щодо усунення та/або мінімізації виявлених ризиків.

Абонентське обслуговування

розробка та правовий аналіз договорів, контрактів, угод та інших документів;
усне і письмове консультування (у формі коротких правових висновків та аналітичних записок) з питань, що виникають в процесі фінансово-господарської діяльності компанії;
правове забезпечення трудових відносин Замовника, розробка та експертиза локальних нормативно-правових актів Замовника;
проведення спільно з представниками та/або від імені замовника, переговорів з контрагентами замовника;
представництво інтересів замовників при взаємодії з державними органами (у тому числі, але не обмежуючись, з податковими, правоохоронними та іншими контролюючими держ. органами);
участь і документальне оформлення корпоративних процедур Замовника (загальні збори акціонерів (учасників), засідання Ради директорів);
консультації по веденню кадрового діловодства, включаючи кадровий аутсорсинг.

Супровід інвестиційних проектів

розробка програми реалізації інвестиційного проекту;
підготовка проектів усіх необхідних документів;
підготовка рекомендацій для співробітників, відповідальних за реалізацію інвестиційного проекту;
підготовка аналітичних матеріалів, експертних висновків щодо концептуальних правових питань;
оперативне консультування співробітників Замовника в ході реалізації інвестиційного проекту.

Структурування угод з активами

розробка можливих варіантів структурування угод з активами, виходячи з потреб замовника, цілей і завдань проекту;
підготовка правового висновку (аналітичної записки) за розробленими варіантами з виявленням правових ризиків, позитивних і негативних сторін кожного з варіантів;
підготовка документів, необхідних для реалізації проекту структурування угод з активами;
підготовка рекомендацій для співробітників, відповідальних за реалізацію проекту;
підготовка аналітичних матеріалів, експертних висновків щодо концептуальних правових питань;
оперативне консультування співробітників Замовника в ході реалізації проекту.

Типові договори та документи для бізнесу