Способи зворотнього зв'язку

Ви можете зв'язатися з нами через форму або ЗВ'ЯЗАТИСЯ ПРОСТО - внизу сторінки, клікнувши на іконку зручного для Вас способу. ⇓

compare_arrows0

Юридичний аудит (Due diligence)

Юридичний аудит (Due diligence)

Юридичний аудит (Due diligence) - незалежна правова оцінка діяльності компанії або експертне вивчення окремих напрямів діяльності компанії, а також експертиза угод на відповідність чинному законодавству.

Юридичний аудит полягає у перевірці установчих та внутрішньої документації, наявної договірної бази, а також інших документів компанії з метою визначення їх відповідності інтересам власника або підприємства, а також нормам чинного законодавства.

Цілями правового аудиту можна визначити як отримання незалежної оцінки фінансово-господарської діяльності компанії виявлення потенційних ризиків, здатних заподіяти компанії матеріальні збитки в результаті невиконання контрагентами своїх зобов'язань, донарахувань та штрафів з боку податкових органів, застосування санкцій за невиконання різних зобов'язань, залучення компанії або посадових осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності.


Ми пропонуємо вам негайно звернутися до нас за безкоштовною консультацією, якщо:

1. Компанія має дату реєстрації до 01 січня 2014 року і в статутні документи не змінювалися протягом цього часу;

2. У компанії відсутній відділ, що виконує функції кадрового обліку і компанія не слідкує за змінами законодавства про працю;

3. Співробітники компанії використовують у діяльності зразки договорів, викачані з інтернету, не змінюючи їх суті і не вникаючи в зміст;

4. Співробітники компанії не мають уявлення про свої функціональні обов'язки;

5. У вас є сумніви в коректності оформлення документації компанії.


Переваги послуги

Конкретні рекомендації вирішення питань враховуючи специфіку підприємства.

Надаються проекти документів, розроблені враховуючи специфіку підприємства і цілі складання.

Можливість уникнути негативних наслідків діяльності.

Конкретний перелік коригуючих дій застосування яких мінімізує ризики.


Зміст

1. Комплексний юридичний аудит діяльності компанії - стосується всіх істотних аспектів напрямків діяльності підприємства.

Юридичний аудит (Due diligence хронології діяльності підприємства – включає аналіз документації створення і реєстрації компанії, експертиза корпоративних актів та статутних документів, корпоративної структури, компетенції органів управління, документації щодо розміщення цінних паперів і питання правомірності володіння активами, правомірність прийнятих загальними зборами рішень, виявлення ризикових ситуацій, конфліктів та їх аналіз.

Юридичний аудит (Due diligence управлінської і кадрової систем – експертиза внутрішніх документів компанії, які регулюють її діяльність у цілому, так і окремих підрозділів. Аналіз локальних актів, які регулюють трудові відносини всередині підприємства. Експертиза правомірності трудових відносин та наявності ризиків існування конфліктів.

Юридичний аудит (Due diligence активів - експертиза правового статусу власності майна підприємства (рухомого, нерухомого). Вивчення порядку та умов придбання майна, легітимності процедур, визначення та аналіз можливих ризиків.

Юридичний аудит (Due diligence господарської діяльності – аналіз правомірності господарської діяльності підприємства, включаючи необхідність спеціальних дозволів і реєстрацій, ліцензій.

Юридичний аудит (Due diligence договірної практики - правова оцінка поточної договірної практики компанії, включаючи зовнішньоекономічну діяльність на предмет аналізу порядку укладення, виконання та зберігання договорів. Наявність можливих ризиків застосування податкових санкцій, ризиків невиконання господарських зобов'язань та наявності претензій третіх осіб.

2. Юридичний аудит (Due diligence окремих аспектів діяльності компанії, так званий тематичний аудит - це правовий аудит (Due diligence хронології діяльності підприємства, управлінської і кадрової систем, активів, господарської діяльності, договірної практики та інші.

3. Юридичний аудит (Due diligence складних операцій – аналіз і правова експертиза норм договорів або їх сукупної системи, включаючи умови про порядки розрахунків та виконання правочину, на предмет визначення можливих різних ризиків, а також фундаменту можливого конфлікту з третіми особами і варіантів його вирішення.

4. Юридичний аудит (Due diligence конфлікту – експертиза існуючої конфліктної ситуації в правозастосовної практики галузей податкового, цивільного, трудового, податкового, антимонопольного чи корпоративного права, вироблення рекомендацій по усуненню, нівелювання виявлених ризиків.


Ви отримуєте

1. Виявлення ризиків зокрема претензій з боку контролюючих органів, арешту майна, застосування санкцій за порушення цивільно-правових зобов'язань, притягнення посадових осіб до кримінальної або адміністративної відповідальності, невиконання зобов'язань з боку покупців або інших контрагентів.

2. Рекомендації по усуненню, нівелювання виявлених недоліків та ризиків.