Способи зворотнього зв'язку

Ви можете зв'язатися з нами через форму або ЗВ'ЯЗАТИСЯ ПРОСТО - внизу сторінки, клікнувши на іконку зручного для Вас способу. ⇓

compare_arrows0

Корпоративна реструктуризація та управління

Refine Search

Корпоративна реструктуризація та управління

Останнім часом у зв'язку зі стабілізацією цивільного обороту і заповненням господарських ринків одним з найбільш актуальних питань ведення бізнесу стає його реструктуризація.

Найчастіше це пов'язано з практикою прийняття управлінських і організаційних рішень, виходячи з поточної ситуації без урахування можливих наслідків для загальної структури бізнесу в майбутньому.


Наші переваги

Команда досвідчених юристів з корпоративного права з напрацьованою практикою;

глибокий і комплексний аналіз ризиків;

занурення в бізнес клієнта.


Наші послуги

Підготовчі заходи

Legal due diligence діючої структури управління і механізмів функціонування бізнесу. Legal due diligence крім іншого включає:
 • аналіз порядку прийняття рішень органами управління компанії (групи компаній) у рамках реструктуризації;
 • аналіз «сильних» і «слабких» сторін діючої структури організації, в тому числі шляхом аналізу правового статусу та ефективності використання активів.
 • аналіз основних проблемних питань організації - це можуть бути недружні кредитори, корпоративні конфлікти, конфлікти з державними органами та ін.
Розробка і порівняльний аналіз можливих варіантів реструктуризації бізнесу. В рамках цього блоку ми надаємо наступні послуги:
 • вибір найбільш оптимальної форми реструктуризації бізнесу (оперативна або стратегічна реструктуризація, комплексна чи часткова реструктуризація, укрупнення (холдинг) або розукрупнення бізнесу);
 • в ході розробки різних варіантів реструктуризації особлива увага приділяється таким питанням як: вибір місця інкорпорації материнської компанії, виділення центрів прибутку і переміщення доходів компанії в низконалоговую середовище; відокремлення активів від операційної діяльності; ризики, які можуть виникнути в процесі реструктуризації бізнесу; податкові та майнові ризики господарських операцій, які будуть здійснюватися після реорганізації. За результатами проведеної роботи ми надамо Вам альтернативні варіанти формування нової організаційної структури, що враховує поточний стан групи компаній на ринку, а також перспективи розвитку ринку і Ваші плани.
 • Детальне опрацювання обраної правової моделі бізнесу в рамках групи компаній;


Супроводження процесу реструктуризації

Розробка плану заходів, спрямованих на впровадження нової правової моделі. Складання графіка здійснення зазначених заходів.

Забезпечення правового супроводу заходів, спрямованих на впровадження нової правової моделі. У тому числі:

 • розробка угод власників бізнесу (акціонерні угоди, договори про здійснення прав учасників, рамкові угоди, угоди про наміри (term sheets));
 • розробка змін до статутів компаній, а також положень про органи управління;
 • супровід дій, спрямованих на зміну структури зберігання й обліку акцій (передача реєстру реєстратору, передача акцій депозитарію або довірчому керуючому);
 • супровід корпоративних заходів;
 • взаємодія з міноритарними акціонерами/учасниками;
 • взаємодія з кредиторами;


Реструктуризація бізнесу дозволить Вам:

 • Вибудувати надійну систему захисту активів, використовуючи всі сучасні правові інструменти;
 • Створити єдиний центр прийняття рішень та систему контролю за їх виконанням;
 • Ефективно контролювати фінансові відносини всередині групи компаній і з контрагентами;
 • Забезпечити ефективний захист бізнесу від недобросовісних контрагентів;
 • Підвищити прозорість компанії;
 • Оптимізувати податкове навантаження;
 • Знизити поточні витрати.


Ми надаємо професійні послуги високої якості, спираючись на колективні знання компанії, внутрішню систему контролю

У своєму змісті реструктуризація має комплекс організаційних заходів щодо вдосконалення та оновлення структури юридичної особи (об'єднання юридичних осіб), форм і методів маркетингової, виробничої, фінансової, інвестиційної діяльності, структури персоналу, методів управління і т. п.

Результатом реструктуризації є сприятливий і довгостроковий вплив на рентабельність структури.

Формування оновленої організаційної структури вимагає обліку податкових, антимонопольних та інших правових наслідків здійснюваних дій.

Консультанти Юридичної фірми AGTL допоможуть вибрати найбільш оптимальний і ефективний спосіб реорганізації бізнесу і нададуть кваліфіковану підтримку на всіх її етапах.

До роботи над проектами з реструктуризації бізнесу залучаються фахівці податкової, комерційної та антимонопольної практики Юридичної фірми AGTL, що забезпечує всебічне супровід процедури реструктуризації.