Способи зворотнього зв'язку

Ви можете зв'язатися з нами через форму або ЗВ'ЯЗАТИСЯ ПРОСТО - внизу сторінки, клікнувши на іконку зручного для Вас способу. ⇓

compare_arrows0

Загальна процедура реорганізації юридичної особи

Загальна процедура реорганізації юридичної особи

Процедура проведення реорганізації досить складна і буває важко визначити точні межі, т. к. часто підготовка до реорганізації починається задовго до прийняття офіційного рішення учасників (акціонерів) на загальних зборах і складається з попереднього аналізу стану активів і пасивів підприємств, проведення інвентаризації, складання списку кредиторів.

Також робота по завершенню процедури реорганізації може тривати ще довгий час після її реєстрації в ГФС і містити такі елементи як:

  • реєстрацію звіту про випуск цінних паперів (конвертації) у разі, якщо беруть участь у реорганізації АТ;
  • передачу активів і належного їх оформлення (наприклад, нерухомість) від припинили свою діяльність компаній правонаступникам;
  • внесення змін в установчі документи товариства-правонаступника.

З огляду на це, дуже важливо розуміти, коли настає момент завершення процедури реорганізації для третіх осіб.


Наші переваги

Попередній глибокий аналіз стану справ компаниипозволяющий виявити всі можливі способи реорганізації Вашої компанії і визначення оптимального для досягнення необхідної мети;

Проведення кваліфікованих аналітичних консультацій фахівцями з різних галузей права, а також фахівців з ведення бухгалтерського і податкового обліку, що дозволяють виявити існуючі і можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації, вибрати найбільш підходящий для Вашої фірми спосіб реорганізації з урахуванням економічної ситуації;

Комплексний супровід на всіх етапах процедури реорганізації, в тому числі юридичний та бухгалтерський супровід.


Класифікація видів реорганізації

Види реорганізації:

Створення нових або припинення колишніх юридичних осіб

створення одного

створення декількох

припинення одного

припинення декількох

злиття організацій

+

+

приєднання організації

+

+

поділ організації

+

+

виділення організації

+

+

перетворення організації

+

+

Спадкоємність податкових та інших зобов'язань організації при різних формах реорганізації

В таблиці показані варіанти наступності податкових та інших зобов'язань організації при різних формах реорганізації:

Сплата податків, штрафів, пені, розрахунки з кредиторами, здача звітності покладаються на правонаступника

Злиття

Приєднання

Перетворення

Поділ

Виділення

Майно і зобов'язання переходять до правонаступника

Правонаступництва не виникає щодо податків, штрафів, пені, розрахунків з кредиторами, складання звітності

При реорганізації (злитті, приєднання, поділі, виділенні, перетворенні) трудові відносини за згодою працівника продовжуються

Злиття юридичних осіб - створення нового товариства з передачею йому всіх прав і обов'язків двох або декількох товариств та припиненням останніх.

Приєднання - припинення одного або кількох товариств із передачею всіх їх прав та обов'язків іншому товариству.

Поділ - припинення товариства з передачею усіх його прав і обов'язків новоствореним товариствам.

Виділення - створення одного чи кількох товариств із передачею йому (їм) частини прав та обов'язків товариства, що реорганізується, без припинення останнього.

Перетворення - це перехід від однієї організаційно-правової форми юридичної особи до іншої.

За процедурою проведення всі форми реорганізації значно відрізняються один від одного, але у них всіх є і загальні елементи.

Загальне і головне для всіх цих форм реорганізації - це універсальне правонаступництво, яке передбачає передачу правонаступнику прав і зобов'язань юридичної особи, що реорганізується шляхом передавального акта та є головною відмітною ознакою будь-якої реорганізації. У передавальному акті відображаються положення про правонаступництво щодо всіх прав та зобов'язань, що реорганізується юридичної особи (у тому числі і за оспорюваним зобов'язаннями), а також - по всіх його кредиторів і боржників.