Способи зворотнього зв'язку

Ви можете зв'язатися з нами через форму або ЗВ'ЯЗАТИСЯ ПРОСТО - внизу сторінки, клікнувши на іконку зручного для Вас способу. ⇓

compare_arrows0

Реєстрація некомерційних організацій, створення НКО

Refine Search

Реєстрація некомерційних організацій, створення НКО

Некомерційною організацією (НКО) визнається юридична особа, діяльність якого не пов'язана з отриманням прибутку. НКО створюються для здійснення цілей у галузях спорту, медицини, освіти, культури, благодійності, політики, науки та інших соціальних сферах.


Наші переваги

Правова консультація юристів, що мають глибокі і всебічні знання законодавства у сфері корпоративного права та реєстрації некомерційних організацій будь-яких організаційно-правових форм;

професійно підготовлений пакет документів з дотриманням чинного законодавства;

повний пакет додаткових послуг, пов'язаних з реєстрацією НКО.


Вимоги до неприбутковим організаціям

Пп. 133.4.1 Податкового кодексу визначено вимоги до організації для отримання статусу неприбутковості: створена і зареєстрована у порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації; установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутку) або їх частки серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб; установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування у дохід бюджету у разі припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення); внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ і організацій.

І найголовніше, згідно з пп. 133.4.2: доходи (прибуток) неприбуткової організації повинні використовуватися виключно для фінансування витрат на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань і напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Основна відмінність від прибуткових (комерційних) організацій: комерційна організація створюється виключно заради отримання прибутку і є платником податку на прибуток, а неприбуткова - мети отримання матеріальної вигоди не переслідує. Некомерційна організація в основному ґрунтується для формування сприятливих умов життєдіяльності людей та досягнення суспільно значущих соціальних благ.


Види некомерційних організацій

Види неприбуткових організацій згідно з пп. 133.4.6 Податкового Кодексу:

бюджетні установи;

громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;

спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб;

житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні), садівницькі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи;

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників житлових будинків;

професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об'єднання;

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 Податкового кодексу.

Кожен вид некомерційної організації регулюється відповідним законодавством.

Неприбуткові організації не розраховують податок на прибуток, не подають декларацію і відповідно не сплачують його, але в той же час статус неприбутковості не звільняє від подання звітності. Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені п. 133.4 ПКУ, з набранням чинності Закону № 652 повинні подавати звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації у відповідній формі в терміни, що передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Звіт призначений для того, щоб контролювати витрачання доходів (прибутку), адже при порушенні цілей використання доведеться заплатити податок і стати платником податку на прибуток на загальних підставах.

Найбільш поширеними видами неприбуткових організацій є громадські об'єднання та благодійні фонди.

Відповідно до Закону України «Про громадських об'єднаннях» громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та / або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. В попередньому коментарі ми вже писали про формах і видах громадських об'єднань, закріплених чинним законодавством. Також був присвячений коментар основному установчому документі - статуті, та основні вимоги до нього.

Благодійна організація - юридична особа приватного права, установчі документи якого визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України «Про благодійництво та благодійні організації». Вона розробляє власну благодійну програму, яка являє собою комплекс благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям організації. Благодійна організація може бути утворена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд. Благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників і управляється учасниками, не зобов'язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності.