Способи зворотнього зв'язку

Ви можете зв'язатися з нами через форму або ЗВ'ЯЗАТИСЯ ПРОСТО - внизу сторінки, клікнувши на іконку зручного для Вас способу. ⇓

compare_arrows0

Апеляційне провадження - апеляційна скарга до суду апеляційної інстанції

Апеляційне провадження - апеляційна скарга до суду апеляційної інстанції

Захист прав в суді загальної юрисдикції передбачає досконале знання чинного законодавства. Суд може винести рішення яке не задовольняє одну із сторін. Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.


Наші переваги

Професійний супровід у суді засноване на великій судовій практиці наших юристів;

Наша робота побудована на принципах повної конфіденційності;

В нашій компанії працюють фахівці в різних галузях права, що дозволяє нам запропонувати вам рішення для широкого кола питань, пов'язаних з різними спорами;

Кожен клієнт для нас індивідуальний. Ми не використовуємо готові рішення, але спираємося на солідний досвід, накопичений за роки практики.


Право апеляційного оскарження

Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.

Після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою особи, яка не брала участі у справі, але суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов'язки, така особа користується процесуальними правами і несе процесуальні обов'язки учасника справи.


Строк на апеляційне оскарження

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або в разі розгляду справи (рішення питання) без попередження (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або постанова суду не були представлені у день його (її) проголошення або складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження:

1) рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду;

2) на постанови суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної постанови суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути відновлений у разі пропуску з інших поважних причин


Порядок подання апеляційної скарги

Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.


Форма і зміст апеляційної скарги

Апеляційна скарга подається у письмовій формі.

В апеляційній скарзі мають бути зазначені:

1) найменування суду, до якого подається скарга;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) (за наявності) або номер та серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку й електронно пошти, офіційна електронна адреса, при наявності;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);

4) рішення або ухвала, що оскаржуються;

5) в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність встановлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин і т. д.);

6) нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів у суд першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;

7) клопотання особи, яка подала скаргу;

8) дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції оскаржується;

9) перелік документів та інших матеріалів, які додаються.

Апеляційна скарга підписується особою, яка подає, або представником такої особи.