Способи зворотнього зв'язку

Ви можете зв'язатися з нами через форму або ЗВ'ЯЗАТИСЯ ПРОСТО - внизу сторінки, клікнувши на іконку зручного для Вас способу. ⇓

compare_arrows0

Касаційне провадження - Касаційна скарга

Касаційне провадження у Верховному Суді - Касаційна скарга

Судом касаційної інстанції у цивільних справах є Верховний Суд.

Захист прав в суді загальної юрисдикції передбачає досконале знання чинного законодавства. Суд може винести рішення не задовольняє одну із сторін. Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.


Наші переваги

Професійний супровід у суді засноване на великій судовій практиці наших юристів;

Наша робота побудована на принципах повної конфіденційності;

В нашій компанії працюють фахівці в різних галузях права, що дозволяє нам запропонувати вам рішення для широкого кола питань, пов'язаних з різними спорами;

Кожен клієнт для нас індивідуальний. Ми не використовуємо готові рішення, але спираємося на солідний досвід, накопичений за роки практики.


Право касаційного оскарження

Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов'язки, мають право оскаржити у касаційному порядку:

1) рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи і постанову суду апеляційної інстанції, крім судових рішень, визначених у частині третій цієї статті;

2) ухвали суду першої інстанції, після їх перегляду в апеляційному порядку;

3) визначення суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті або закриття апеляційного провадження, про повернення апеляційної скарги, про зупинення провадження по забезпеченню позову, заміни заходи забезпечення позову, зустрічне забезпечення, про відмову прийняти додаткове рішення, про роз'яснення рішення чи відмову у роз'ясненні рішення про внесення або відмову у внесенні виправлень у рішення, про повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або винятковими обставинами, про відмову у відкритті провадження я за нововиявленими або винятковими обставинами, про заміну сторони у справі, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремі рішення.

Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.


Строк на касаційне оскарження

Касаційна скарга на судові рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або у разі розгляду справи (рішення питання) без попередження (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено в день проголошення або складання, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Строк на касаційне оскарження може бути відновлений у разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині третій статті 394 цього Кодексу.


Порядок подання касаційної скарги

Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції.


Форма і зміст касаційної скарги

Касаційна скарга подається в письмовій формі.

У касаційній скарзі мають бути зазначені:

1) найменування суду, до якого подається скарга;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає касаційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) (за наявності) або номер та серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку та адресу електронної пошти, за наявності;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);

4) рішення (ухвала), що оскаржується;

5) в чому полягає неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права;

6) клопотання особи, яка подає скаргу;

7) перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги;

8) дата отримання копії судового рішення суду апеляційної інстанції оскаржуваного.

Касаційна скарга підписується особою, яка подає, або представником такої особи.

До касаційної скарги, поданої представником, повинна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника.

До касаційної скарги додаються:

1) копії скарги та доданих до неї матеріалів відповідно до кількості учасників справи;

2) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного рішення суду апеляційної інстанції - за наявності;

3) документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Якщо касаційна скарга подається особою, звільненим від сплати судового збору відповідно до закону, в ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.