Способи зворотнього зв'язку

Ви можете зв'язатися з нами через форму або ЗВ'ЯЗАТИСЯ ПРОСТО - внизу сторінки, клікнувши на іконку зручного для Вас способу. ⇓

compare_arrows0

Позовне провадження

Позовне провадження у суді

Захист прав в суді загальної юрисдикції передбачає досконале знання чинного законодавства. Чим ретельніше підготовлені матеріали по справі, чим краще представлена ваша позиція по справі, тим більше шансів на перемогу, прорахунки у захисті можуть вилитися в серйозні фінансові неприємності. Щоб ризики були мінімальними, Вам необхідна професійна захист інтересів в суді.


Наші переваги

Професійний супровід у суді засноване на великій судовій практиці наших юристів;

Наша робота побудована на принципах повної конфіденційності;

В нашій компанії працюють фахівці в різних галузях права, що дозволяє нам запропонувати вам рішення для широкого кола питань, пов'язаних з різними спорами;

Кожен клієнт для нас індивідуальний. Ми не використовуємо готові рішення, але спираємося на солідний досвід, накопичений за роки практики.


Письмові заяви учасників справи

§ 1. Заяви по суті справи - подача заяв по суті справи є правом учасників справи.

§ 2. Заяви з процесуальних питань


Види і зміст заяв по суті справи

  • позовна заява;
  • відгук на позовну заяву (відгук) відповідь на відгук;
  • заперечення;
  • пояснення третьої особи за позовом або відкликання.


Позовну заяву

В позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.

Позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником, або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.

Позовна заява повинна містити:

1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) , поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) при його наявності або номер та серію паспорта для изичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв'язку, офіційної електронної пошти та адреси електронної пошти

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обгрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав чи інтересів, передбачений законом або договором, або в інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують зазначені обставини;

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, зокрема, якщо законом визначено обов'язковий досудовий порядок врегулювання спору;

7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі проводилися;

8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути представлені разом з позовною заявою (при наявності); вказівки про наявність у позивача чи іншої особи оригіналів письмових чи електронних доказів, копії яких додано до заяви;

9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, позивач поніс і які очікує понести в зв'язку з розглядом справи;

10) підтвердження позивача про те, що їм не представлені іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим же предметом та з тих же підстав.

Якщо позовна заява подається особою, звільненим від сплати судового збору відповідно до закону, в ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору.

У разі пред'явлення позову особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.


Відгук

У відзиві відповідач висловлює заперечення проти позову. Відзив підписується відповідачем або його представником. Відзив повинен містити:

1) найменування (ім'я) позивача і номер справи;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові для фізичних осіб) відповідача, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) (за наявності) або номер та серію паспорта для фізичних осіб - громадян Укр аїни, номери засобів зв'язку, офіційний електронну адресу та адресу електронної пошти, за наявності;

3) у разі повного або часткового визнання позовних вимог - вимоги, визнаються відповідачем;

4) обставини, які визнаються відповідачем, а також правову оцінку обставин, надану позивачем, з якою відповідач погоджується;

5) заперечення (при наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не згоден з посиланням на відповідні докази і норми права;

6) перелік документів та інших доказів, що додаються до відгуку, і вказівки документів та доказів, які не можуть бути представлені разом з відгуком, з зазначенням причин їх неподання;

7) заперечення (при наявності) щодо заявленого позивачем розміру судових витрат, позивач поніс і чекає понести до закінчення розгляду справи по суті;

8) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, відповідач поніс і які очікує понести в зв'язку з розглядом справи.


Відповідь на відгук

У відповіді на відгук позивач викладає свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених відповідачем відкликання заперечень і мотиви їх визнання або відхилення. Відповідь на відгук підписується позивачем або його представником. Відповідь на відгук подається у строк, встановлений судом. Суд повинен встановити такий строк подання відповіді на відгук, який дозволить позивачу підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази, іншим учасникам справи - отримати відповідь на відгук завчасно до початку розгляду справи по суті, а відповідачу - надати учасникам справи заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті.


Заперечення

У запереченні відповідач викладає свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відгук пояснень, міркувань і аргументів і мотиви їх визнання або відхилення. Заперечення підписується відповідачем або його представником.

Заперечення подається у строк, встановлений судом. Суд повинен встановити такий строк подання заперечення, який дозволить іншим учасникам справи отримати заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті.


Пояснення третьої особи за позовом або відкликання

У поясненнях третьої особи за позовом або відкликання третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, викладає свої аргументи і міркування в підтримку або заперечення проти позову. Пояснення третьої особи підписуються третьою особою або його представником.

Пояснення третьої особи подаються у строк, встановлений судом. Суд повинен встановити такий термін, який дозволить третій особі підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази і надати пояснення до позову або відкликання, а іншим учасникам справи - отримати відповідь на такі пояснення завчасно до початку розгляду справи по суті.


Заяви з процесуальних питань

При розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування про процесуальних питань в заявах і клопотаннях, а також заперечення проти заяв і клопотань.

Заяви, клопотання заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, заяви та клопотання подаються тільки в письмовій формі.

Заяви, клопотання заперечення подаються та розглядаються у порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений - він встановлюється судом.

Загальні вимоги до форми і змісту письмової заяви, клопотання, заперечення

1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву або клопотання або заперечення проти них, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України);

2) найменування суду, в який вона подається;

3) номер справи, прізвище та ініціали судді (суддів), якщо заяву (клопотання, заперечення) подається після винесення постанови про відкриття провадження у справі;

4) зміст питання, який має бути розглянутий судом, і прохання заявника;

5) підстави заяви (клопотання, заперечення)

6) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви (клопотання, заперечення)

7) інші відомості, які потрібні цим Кодексом.

Вимога вказати в заяві по суті справи, скарзі, заяві-клопотанні або запереченні ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України стосується тільки юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України. Іноземна юридична особа подає документ, який є доказом його правосуб'єктності за відповідним іноземним законом (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру).

Письмові заяви, клопотання або заперечення підписуються заявником або його представником. Учасник справи має право додати до письмової заяви, клопотання проект постанови, винести яку він просить суд. Суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої або другої цієї статті, повертає її заявникові без розгляду.